Get Adobe Flash player

Küldetés

A művészeti nevelés a személyiségfejlesztés sajátos eszköze, lényege a kreativitás, az eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás fejlesztése, a kíváncsiság és az alkotókedv felkeltése.

A mozgás által szerzett tapasztalatok fejlesztik a gondolkodást, a koncentrációt, a kooperációs készséget, a nyitottságot, az intuíciót, a spontaneitást, a bizalmat és az önbizalmat.

Erőltetés és megterhelés nélkül igyekszünk a fogalmi gondolkodás felé haladni, az egyéni képességeknek megfelelően.Így a tudás nem elszigetelt módon érkezik a gyerekekhez, hanem megtapasztalják, hogy mit mire tudnak használni az életben. A több forrásból érkező tudás biztosabb, stabilabb alapot ad a későbbiekhez.

Használható angol nyelvtudása legyen a gyerekeknek. A ma felnövő generációnak már elengedhetetlen a sikeres boldoguláshoz, az eligazodáshoz, a lehetőségek minél szélesebb kiaknázásához az idegen nyelv(ek) ismerete.

A környezettudatosságra és egészséges életmódra nevelés már kisgyermekkorban fontosnak tartjuk elkezdeni, hogy felnőttként természetes legyen számára, hogy ez elengedhetetlen környezetünk és egészségünk megőrzése érdekében.

Ráhangolódás a napra. Beszélgető körrel, vagy körjátékokkal igyekszünk segíteni, hogy a gyerekek miután megérkeznek az iskolába, legyen idejük ráhangolódni társaikra, tanítójukra, az iskola atmoszférájára.

Végezetül igazi élménnyé szeretnénk tenni számukra a mindennapos tanulást, a tananyag kényszerű elsajátítása helyett, hogy a gyerekek alig várják, hogy iskolába jöhessenek.

 

Igyekszünk, a művészetek, a zene, a tánc által felfedezni, hogy melyik gyerek miben tehetséges. Célunk, hogy a gyerekek szabad személyisége fejlődjön, az életre készítsük fel őket, ne pedig a vizsgákra.

 

< következő oldal >